Wattkast Kött

Försäljning av lokalproducerat naturbeteskött

Nystu Gård Logo Wattkast Korpo
Wattkast kött – kött smaksatt av skärgårdens örter.

Smakligt naturbeteskött från ren skärgårdsmiljö. Djuren betar fritt under sommarhalvåret. De lever på vilda örter och friskt gräs, och håller undan buskar, sly och vass. Detta ger ett gott kött där alla smaker långsamt fått mogna fram.

Wattkast kött säljer nötkött året runt och säsongsvis också fårkött. Sortiment för grillning till långkok. Köttet kan köpas i större paket eller styckevis. Köttet är oftast nedfruset för att garantera bästa möjliga hållbarhet. Köttet produceras småskaligt med anlitande av lokala slakterier och styckerier.

Wattkast kött finns på gården Nystu på Wattkast i Korpo. På gården arbetar idag tredje generationen efter nyskiftet år 1936. På gården har det alltid funnits kor, först mjölkkor och sedan 1970-talet köttraser. Sockerbetor, nypotatis, frilandsgurka och lök har tidigare odlats på gården. Idag har vi diko- och fårproduktion. Direktförsäljning av nöt- och fårkött har bedrivits på gården sedan år 2007. Gården odlar främst hö och spannmål till boskapen. Gården är specialiserad på att beta naturbetesmarker. Våra egna skogs- och ängsbeten är mycket gamla och härstammar från 1700-talet. Genom att beta naturbetesmarker bevaras många sällsynta och utrotningshotade växter och djur - det är Vårt bidrag till öppet kulturlandskap.

Om ni vill beställa kött eller har andra frågor, kontakta oss. Från midsommar – slutet av juli är gårdsbutiken öppen på fredagar kl 14-16. Övriga tider enligt överenskommelse.
A young cow in a field in summer
Three sheep coming out from the forest